Wednesday, September 7, 2011

Manhaj Azhary

8 Pilar Manhaj Al Azhary :

1. Bersambungnya sanad : riwayat, dirayat,tazkiyyat
2. Menguasai ilmu2 alat
3. Berpandangan luas dengan maqosid syari'ah
4. Menempatkan Al-Qur'an dan Hadits pada tempatnya
5. Menjunjung tinggi kehormatan ummat Nabi Muhammad SAW
6. Mengutamakan keselamatan ummat
7. Menguasai berbagai macam disiplin ilmu pengetahuan (MUTAFANNIN)
8. mengambi rujukan selalu pada turats2 ulama' terdahulu.


_Al-Azhar As-Syarif, Cairo_

No comments:

Post a Comment

About Me

My photo
أحمد فخرانى, جاكرتا الاندونيسى مولدا, القدسى والقاهرى نشأة, الأزهرى منهجا, الشافعى مذهبا, السنّى عقيدة, الصدّيقى سلسلة,الدرقاوى اسنادا, الشاذلى طريقة, النبوى وراثة, المحمدى خليفة, الرحمن عبدا, الرحيم رحمة.

Pages